زندگی از نگاه بی حجاب هابسم الله الرحمن الرحیم


دنیای ما دیگه این حرفا سرش نمیشه .

هرکی بدحجابتر و بی بندوبار تر .... !!!

این چیزا دیگه واسه مردم ارزش نداره! عقل مردم به چشمشونه.

 فکرمیکنن هرکی چادر میپوشه بدبخت و نداره مخصوصا توی دانشگاه!!!

این عقیده که چادر پوشیدن ورعایت عفت موجب عقب ماندگی

 از جامعه وسایر افراد ان جامعه می شود

خیلی افراد را به بی حجابی سوق داده است.

اما اگر دنبال زندگی سعادت مندانه و خوشبختی در دنیا و آخرت هستیم،

باید الگوی مناسب پوشش را برگزینیم!که در این صورت چنین فردی نه تنها

با حجاب خود، در برابرطمع ورزي هاي هوس بازان، مصونیت پیدا می نماید

 و با چادر و رفتار عفیفانه خود از تحريك شهواني پيشگيري نموده

و در صدد تامين سلامت و بهداشت جامعه بر می آید.

کلام آخر؛ انتخاب با شماست که ؛

رنگ شیطانی به خود بگیرید و با بدحجابی برده شیطان باشید!!!؟

یا رنگ الهی به خود بگیرید و با حجابِ همراه

با برخوردهای عفیف بنده خدا باشید .