دانشجویان فقه و حقوق ایرانشهر دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
تاريخ : شنبه 1391/12/05 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 

 

 

 
 
  

 


 

 

 تاريخ : پنجشنبه 1391/02/14 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 
 
 

 

 


 

 

 

 

ترم هشتم واخر

ردیف

نام درس

نظری

 عملی

پیش نیاز

نوع درس

1

فقه 8 ( 4646)

3

-

فقه 7

تخصصی

2

فقه 9 (4647)

3

-

فقه 8

تخصصی

3

حقوق تطبیقی (4648)

2

-

-

تخصصی

4

تاریخ فقه و فقهاء (4649)

2

-

-

تخصصی

جمع واحدها

10

 
 
 
التماس دعای خیر 
 

 

 

 

شکلک های محدثه

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1393/12/03 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

تنت قدمگاه آغاز بودنم شد

آغوشت،

بهشـــت من است مـــــادرتاريخ : یکشنبه 1393/12/03 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 


تاريخ : یکشنبه 1393/12/03 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهرتاريخ : شنبه 1393/11/25 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
تاريخ : شنبه 1393/11/25 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهرتاريخ : سه شنبه 1393/11/21 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 

 پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تنها يك حادثه داخلي براي تغيير يك رژيم سياسي نبود.بلكه همان‌گونه كه

بسياري از دولتمردان آمريكائي، اسرائيلي و اروپائي در خاطرات خود از آن روزها تعبير كرده‌‌اند،انقلاب از ديدگاه آنان زلزله‌اي ويرانگر براي جهان غرب بود.

گذشته از آنكه آمريكا مطلوبترين شرائط جغرافيائي، اقتصادي و نظامي را در يكي از حساسترين مناطق جهان كه

مرزهاي طولاني با رقيب (دولت شوروي) داشت، از دست مي‌‌داد امواج اين انفجار بزرگ رژيمهاي وابسته به غرب را

در ممالك اسلامي و بلاد عربي متزلزل و بيمناك كرده بود. پيام اصلي انقلاب اسلامي ماهيتي فرهنگي داشت و

مبتني بر انديشه ديني و ارزشهاي معنوي بود.

 

پيروزي انقلاب به معناي صدور پيام و ارزشهاي آن و به حركت در

آمدن موجي از خيزشهاي رهايي بخش در كشورهاي اسلامي و جهان سوم بود. همزمان با ايران، رژيم وابسته به

آمريكا در نيكاراگوئه نيز سرنگون شد. در افغانستان دولت شوروي ناگريز از كودتاي خونين و سپس لشكركشي و

اشغال اين كشور شد تا حركت اسلامي را مهار كند.1 در عراق، كودتاي صدام با همين هدف شكل گرفت. 2

مردم لبنان و فلسطين پيروزي انقلاب ايران را جشن گرفتند و جهاد خويش را در شكلي نوين و ملهم از انقلاب

اسلامي آغاز كردند. جنبشهاي اسلامي در مصر، تونس، الجزاير، سودان، عربستان و تركيه احيا شدند.

پس از جنگ جهاني دوم نظمي ظالمانه بر جهان حكمفرما بود. مناطق مختلف جهان بين دو قدرت غالب شرق و

غرب تقسيم شده بود و سازمان‌هاي نظامي ورشو و ناتو نگهبانان اين نظم ناعادلانه بودند. هيچ حركت و تحولي در

جهان سوم خارج از اين چارچوب و بدون وابستگي به يكي از دو قطب حاكم امكان موفقيت نمي‌يافت. اينك انقلابي

در جهان معاصر و در منطقه امن غربيها پيروز شده بود كه شعار اصلي آن «نه شرقي نه غربي» بود. نهضت امام

در ايران مستقيماً با امپرياليسم آمريكا درافتاده بود و شكست را بر او تحميل كرده بود. اين واقعيت كمونيست‌ها را

در ادعاي مبارزات ضدامپرياليستي شان خلع سلاح مي‌كرد و براي نخستين بار در عصر حاضر، دين را به عنوان

عاملي حركت‌زا در پهنه مبارزات ملتها مطرح مي‌ساخت.

با وجود همه ناباوريها و تمامي تلاشهايي كه در سطح بين‌‌المللي براي حفظ رژيم شاه و جلوگيري از موفقيت

امام‌خميني بعمل آمد، انقلاب اسلامي در مرحله نخست مبارزات خويش پيروز گرديد و از اين جهت پيروزي آن

بيشتر به يك معجزه شبيه بود تا تحولي عادي. به جز امام‌خميني و توده‌‌هاي بيشماري كه خارج از تحليل‌هاي

معمول، به گفته‌‌ها و وعده‌هاي امام باور قلبي داشتند، عموم تحليل‌گران سياسي و همه كساني كه در رخدادها

و حوادث ايران دخيل بودند وقوع چنين پيروزي را، حتي تا روزهاي واپسين عمر رژيم شاه ناممكن مي‌دانستند.

چنين بود كه از صبحدم 22 بهمن 1357 خصومت با نظام نوپاي اسلامي در پهنه‌اي گسترده آغاز شد. جبهه

دشمنيها را آمريكا رهبري مي‌كرد و دولت انگليس و برخي دول اروپايي ديگر به همراه تمامي رژيمهاي وابسته به

غرب در آن مشاركت فعال داشتند. شوروي (سابق) و اقمار آن نيز ناخرسند از اتفاقي كه در ايران افتاده و به

حاكميت دين منجر گرديد، با آمريكائيها در بسياري از خصومتها همسو شدند. نمونه بارز اين هم‌پيماني در همنوائي

نيروهاي چپ و راست ضدانقلاب داخل كشور كه بعدها اسناد وابستگي آنان به سفارتخانه‌هاي شوروي و آمريكا

افشا گرديد و از آن بارزتر هماهنگي همه‌‌جانبه دو كشور در تجهيز صدام و حمايت از او در جنگ با جمهوري

اسلامي را مي‌‌توان مشاهده كرد. اما امام‌خميني با همان منطقي كه نهضت اسلامي را آغاز كرده بود، در اوج

فتنه‌ها و فشارهاي خارجي انقلاب را هدايت كرد و آن را با اراده خويش به دوره سازندگي و ثبات هدايت نمود.

نهضتي كه امام‌‌خميني پرچمدار و پايه‌گذار آن بود، توانست غبار از چهره اسلام زدوده و سيماي حقيقي آن را پس

از 14 قرن به جهان تشنه عدالت بنماياند. به همين دليل است كه انقلاب اسلامي ايران در جهان اسلام به عنوان

«انقلاب امام‌‌خميني» شناخته شده است.

به همين علت است كه تاكنون هيچ يك از طرحهاي سياسي و اقتصادي و نظامي آمريكا عليه ايران ك غالباً با

حمايت يا سكوت متحدان منطقه‌اي و جهاني آن كشور همراه بوده، به نتيجه نرسيده است. و به همين دليل است

كه پس از گذشت نزديك به سه دهه مقابله غرب با انقلاب، امروز تئوريسين‌ها و سياستمداران اروپائي و آمريكائي

بر ضرورت پذيرش و تحمل واقعيت انقلاب و جايگاه جمهوري اسلامي در عرصه بين‌المللي تاكيد مي‌كنند. 

نهضتي كه در 22 بهمن 1357 به پيروزي رسيد، امروزه براي بسياري از ملل جهان چراغ راه زندگي است. مهمترين

دستاوردهاي اين انقلاب در صحنه‌ بين‌المللي تاكنون به قرار زير بوده است.

1. تجديد بناي تفكر انقلابي بر مبناي دين 

2. مطرح شدن اسلام بعنوان يك ايدئولوژي انقلابي. 

3. تلفيق موفقيت آميز رهبري سياسي و مذهبي. 

4. احياء اخوت اسلامي در ميان مسلمانان جهان.

5. احياء روحيه گرايش به معنويات و ارزشهاي ديني در ميان مسلمانان جهان. 

6. احياء روحيه خودباوري و سلطه ستيزي در ميان ملتها. 

7. منفعل شدن دولتها و قدرتها در برابر اراده ملتها. 

از اين رو «22 بهمن» تنها نبايد به عنوان روز پاياني يك رژيم سياسي و آغازي بر حيات رژيم ديگر تلقي گردد. بلكه

بايد از آن به عنوان سرفصلي برجسته در تاريخ سياسي ايران و نقطه‌اي عطف در روند مبارزات ملت ايران ياد كرد.تاريخ : یکشنبه 1393/11/19 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

22بهمن روز پيروزي انقلاب اسلامي ايران


از هفدهم تا 22 بهمن 57، ایران یکی از دوره های استثنایی تاریخ سیاسی جهان را گذرانید.

در این ایام، دو دولت در یک مرکز و بدون هیچ گونه مرزبندی مواجه بودند. دولتی

که پشتوانه و عامل مشروعیت خود را از دست داده و از قدرت نظامی محروم

گشته و با انقلابی عظیم روبرو بود. و دولتی دیگر متکی به رهبری انقلاب

توده های میلیونی مردم که به جای قدرت نظامی، تنها به ارتش مردم وابستگی داشت.

با وسعت یافتن دامنه های انقلاب، قرار بر این شد که سران ارتش پهلوی، دست به کودتا زده و با به دست گرفتن قدرت، انقلاب مردمی را سرکوب سازند. از این رو از ساعت چهار بعداز ظهر روز 21 بهمن 57، حکومت نظامی اعلام شد.
پس از اعلان حکومت نظامی، حضرت امام خمینی (ره) اعلام کرد که مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند. مردم نیز همچنان به یورش خود به مراکز دولتی و نظامی و انتظامی ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکز با اندک درگیری و مقاومت، تسخیر شد و به دست مردم افتاد.

این درگیری ها در روز بعد نیز به شدت ادامه یافت و در این روز هزاران زن و مرد و پیر و جوان، هر یک به اندازه توان خود برای سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جور، کوشش کردند. آنها با سنگربندی در خیابان ها، سینه سپر کردن در برابر تانک ها و با فداکاری و جانفشانی، انقلاب را به پیروزی رساندند. نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهای ایران، درگیری مردم با بقایای رژیم شاه جریان داشت.

هنگامی که خبر حرکت نیروهای نظامی از شهرهای مختلف ایران به سمت تهران برای سرکوب قیام مردم پخش شد، مردم شهرهای مسیر به درگیری با نیروهای نظامی پرداختند و با بستن راه، مانع حرمت آنها به سمت تهران شدند. برخی از فرماندهان رده بالای ارتش در این درگیری ها به دست مردم کشته شدند تا سرانجام، ارتش، بی طرفی خود را اعلام کرد.

روز سرنوشت فرا رسید و در 22 بهمن 1357، نظام پوسیده ستمشاهی فرو ریخت و ریشه های فاسد دودمان سیاه پهلوی از این کشور اسلامی کنده شد. مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر رسید و با سرنگونی نظام 2500 ساله شاهنشاهی، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پیروز گردید.

 

روز شمار وقایع انقلاب اسلامی بهمن 57 در یک نگاه
-3 بهمن 1357 (سه شنبه)
شورای سلطنت كه برای حفظ رژیم سلطنتی در ایران تشكیل شده بود منحل گردید.
-4 بهمن 1357 (چهارشنبه)
برای جلوگیری از حضور امام خمینی در بین مردم ایران ارتش فرودگاه مهرآباد را به اشغال درآورد.
-5 بهمن 1357 (پنج شنبه)
دولت بختیار 3 روز فرودگاههای كشور را بست.
-7 بهمن 1357 (شنبه)
- تحصن روحانیون مبارز در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاهها آغاز شد.
 راه‌پیمایی میلیونی مردم در تهران به مناسبت 28 صفر برگزار گردید.
-9 بهمن 1357 (دوشنبه)
- فرودگاه برای ورود امام خمینی بازگشایی شد
-در پی اعتصابات و تظاهرات و راه‌پیمایی مردم كه خواستار بازگشایی فرودگاه مهرآباد بودند. دولت بختیار فرودگاه مهرآباد را از اشغال نظامی خارج كرد.
-11 بهمن 1357 (چهارشنبه)
-مأمور ارتش در خیابانهای تهران
-دولت برای ترساندن مردم و ایجاد حكومت وحشت با انجام رژه نظامیان در تهران و ترویج شایعه كودتا توسط ارتش دست به حیله دیگری برای انحراف مبارزات مردم ایران زد.
-12 بهمن 1357 (پنج شنبه)
 ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه حضرت امام خمینی پس از پانزده سال تبعید پای بر خاك ایران گذاشتند.
ـ فرمانداری نظامی بر اثر فشار مردم راه‌پیمایی و تظاهرات را برای 3 روز آزاد اعلام كرد.
ـ‌ نظامیان مستقر در تلویزیون به طور ناگهانی پخش مراسم استقبال را قطع كردند.
-17 بهمن 1357 (سه شنبه)
- ‌بر اساس پیشنهاد شورای انقلاب، حضرت امام خمینی دولت موقت را به مردم معرفی نمودند.
ـ دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان تشكیل گردید.
-19 بهمن 1357 (سه شنبه)
-  راه‌پیمایی مردم ایران در حمایت از دولت موقت انجام شد.
ـ‌ نیروی هوایی ارتش با حضرت امام خمینی بیعت كردند.
ـ‌ حضرت امام خمینی به زیارت حضرت عبدالعظیم (س) رفتند.
20- بهمن 1357 (جمعه)
‌ -طرفداران قانون اساسی با تجمع در استادیوم امجدیه (شهید شیرودي‌) دست به تظاهرات زدند.
ـ‌ ساعت 9 شب سربازان گارد شاه به پادگان نیروی هوایی در شرق تهران (خ دماوند) حمله نمودند.
ـ‌ مردم برا ی كمك به سربازان نیروی هوایی مسلح شدند.
-21 بهمن 1357 (شنبه)
 دولت بختیار زمان حكومت نظامی را افزایش داده و حكومت نظامی را از ساعت 4 بعدازظهر اعلام نمود.
ـ حضرت امام خمینی دستور شكستن زمان حكومت نظامی و حضور مردم در خیابانها را صادر نمودند.
ـ‌ در تهران و شهرستانها بین سربازان گارد و مردم مسلح درگیریهای بسیار شدید رخ داد.
-22 بهمن 1357 (دوشنبه)
- تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه بین مردم و سربازان طرفدار رژیم پهلوی گردیده است.
ـ با تسلیم تمامی نیروهای نظامی و پیروزی مردم مسلمان ایران

رژیم ستمشاهی پس از 57 سال ظلم و ستم متلاشی گردید.

منبع:تلخیص از

gilane-ma1.blogfa.com

aviny.comتاريخ : شنبه 1393/11/18 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

خداوند متعال به حضرت موسی(ع) وحي كرد:

اي موسي! من شش چيز را در شش موضع قرار دادم؛

ولي مردم در جاي ديگر دنبال آن

مي‌گردند! درحالی که هرگز آنها را در آنجا نخواهند يافت:

1- راحتي و آسایش مطلق را در بهشت قرار دادم،

ولي مردم در دنيا دنبال آن مي‌گردند.

2- ع‍زَت و شرف را در عبادت قرار دادم، ولي مردم

آنرا در پست و مقام مي‌جويند.

3- بي‌نيازي را در قناعت قرار دادم، ولي مردم آن را

در زيادي مال و ثروت جستجو مي‌كنند.

4- رسیدن به بزرگی و مقام را در فروتني قرار دادم،

ولي مردم آن را در تكبّر و خودبرتر بيني

می جویند.

5- کسب معرفت را در گرسنگي و تلاش قرار دادم،

ولي مردم با شکم سیر دنبال آن مي‌گردند.

6- اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم،

ولي مردم در طلسم و جادو به دنبالش مي‌گردند.تاريخ : شنبه 1393/11/18 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

 
آنگاه که برادرانش خواستند تا به چاهش بیفکنند لبخندی زد!
 
یهودا پرسید چرا خندیدی؟

اینجاجای خنده نیست! 

و یوسف (ع) گفت: روزی در این فکر بودم که چگونه کسی می تواند

به من اظهار دشمنی کند

با آنکه برادران نیرومندی چون شما دارم؟ آنک خداوند شما برادران

را بر من مسلط کرد تا بدانم

که غیر از او تکیه گاهی نیست !

چاه نشینی امروزم تاوان تکیه بر خلق خداست.تاريخ : شنبه 1393/11/18 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 

من این باررا به دست خدا می سپارم، و خود را آزاد میکنم!

***

دیدگانم دیدگان خدا است.من با دیده جان میبینم. من راه گشوده را به

چشم می بینم. هیچ مانعی بر سر راهم نیست. من طرح کامل را به

روشنی می بینم.

 ***

گوشم گوش خدا است. من با گوش جان می شنوم. من مقاومت نمی

کنم و مشتاق هدایتم. من بشارتهای خوش شادمانی عظیم را می شنوم.

***

چون با خدا یگانه ام پس با خیر و مصلحت خود نیز یگانه ام. چون خدا هم

بخشاینده است و هم موهبت، پس بخشاینده را نمیتوانم از موهبت جدا

كنم*

 

*کتاب بازی زندگی و راه این بازی،فلورانس اسکاول شینتاريخ : شنبه 1393/11/18 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی

 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی    به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی
کتاب بالغ منی حبیبا معرضا عنی    ان افعل ما تری انی علی عهدی و میثاقی
نگویم نسبتی دارم به نزدیکان درگاهت    که خود را بر تو می‌بندم به سالوسی و زراقی
اخلایی و احبابی ذروا من حبه مابی    مریض العشق لا یبری و لا یشکو الی الراقی
نشان عاشق آن باشد که شب با روز پیوندد    تو را گر خواب می‌گیرد نه صاحب درد عشاقی
قم املا و اسقنی کأسا و دع ما فیه مسموما    اما انت الذی تسقی فعین السم تریاقی
قدح چون دور ما باشد به هشیاران مجلس ده    مرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقی
سعی فی هتکی الشانی و لما یدر ماشانی    انا المجنون لا اعبا باحراق و اغراق
مگر شمس فلک باشد بدین فرخنده دیداری    مگر نفس ملک باشد بدین پاکیزه اخلاقی
لقیت الاسد فی الغابات لا تقوی علی صیدی    و هذا الظبی فی شیراز یسبینی باحداق
نه حسنت آخری دارد نه سعدی را سخن پایان    بمیرد تشنه مستسقی و دریا همچنان باقی


تاريخ : یکشنبه 1393/10/07 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

این روزها با شنیدن برخی روش های جدید سرقت کارمان از تعجب گذشته

به گونه ای که به فکر فرو رفته و پیش خود می اندیشیم

که اگر خالقان این روش ها در مسیر درست حرکت می کردند،

چه نابغه هایی می شدند.

روش های سنتی سرقت در گذشته ، اکنون جای خود را

به روش هایی داده که با شنیدن آن بسیار متعجب می شوید.

در این روش ها، طعمه ها

شکلک های محدثهادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1393/10/07 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به

ثبت یک میلیون و 200 هزار درخواست صدور کارت هوشمند ملی

گفت: تا کنون حدود یک میلیون کارت هوشمند ملی صادر شده است

و از ابتدای سال جاری نیز

شکلک های محدثهادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1393/10/04 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

 
احمدی مقدم درباره وضعیت صدور مجوز به کنسرت‌ها و همکاری
 
پلیس با وزارت ارشاد اظهار کرد: در مورد کنسرت‌ها وزیر ارشاد دو نامه
 
برای من نوشت که در آن به نامه‌ای استناد کرده بود که در یکی از
 
شهرستان‌های استان تهران گفته شده بود که این افراد حق کنسرت ندارند.
 
وزیر در این نامه پرسیده بود که اگر

شکلک های محدثهادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه 1393/10/04 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

 
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
 
از پیشنهاد نمایندگان برای افزایش ۲ برابری یارانه‌ افراد
 
با حقوق کمتر
 
از ۱.۵ میلیون تومان در بودجه ۹۴ خبر داد.
 

خبرگزاری فارس: عزت‌الله یوسفیان‌ملا نماینده مردم آمل

و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

از پیشنهاد جمعی از نمایندگان برای افزایش یارانه قشرهای آسیب‌پذیر

در بودجه سال 1394 خبر داد.

وی بر لزوم حذف یارانه ثروتمندان تأکید کرد و گفت‌: ما بر حذف یارانه

ثروتمندان تأکید داریم اما حال که دولت یارانه این بخش

را حذف نکرده و به آسیب‌پذیران اختصاص نمی‌دهد پیشنهاد دادیم

که یارانه اقشار آسیب‌پذیر ۲ برابر شود.

یوسفیان‌ملا با طرح این پرسش که آیا محرومین می‌توانند

با یارانه 45 هزار تومانی آب، برق و حتی بنزین خود را پرداخت کنند،

تصریح کرد: این مبلغ فقط پول یک باک بنزین است، بهمین دلیل باید فکری برای آن کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

با بیان اینکه در این پیشنهاد افزایش یارانه کارگران، کشاورزان،

فرهنگیان و در کل تمامی کسانی که کمتر از یک و میلیون تومان حقوق

در ماه دریافت می‌کنند مطرح شده،‌ خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده

تا دولت با انجام اقدامات کارشناسی بتواند وضعیت حقوقی

را در کل کشور سنجیده و به میزان وضعیت هر منطقه یارانه

را افزایش دهد اما در حالت کلی افزایش ۲ برابری یارانه پیشنهاد شده استتاريخ : چهارشنبه 1393/09/19 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 

درویشی که بسیار فقیربود و در زمستان لباس و غذا نداشت.

هر روز در شهر هرات غلامان حاکم شهر را می‌دیدکه جامه‌های زیبا

و گران قیمت بر تن دارندو کمربندهای

ابریشمین بر کمر می‌بندند. روزی با جسارت رو به آسمان کرد و گفت

خدایا! بنده نوازی را از رئیس بخشنده شهر مایاد بگیر. ما هم بنده تو هستیم.


زمان گذشت و روزی شاه خواجه را دستگیر کرد و دستو پایش را بست.

می‌خواست ببیند طلاها را چه کرده است؟ هرچه از غلامان می‌پرسید

آنهاچیزی نمی‌گفتند. یک ماه غلامان را شکنجه کرد و می‌گفت بگویید

خزانه طلا و پول حاکم کجاست؟ اگر نگویید گلویتان را می‌برم

و زبانتان را از گلویتان بیرون می‌کشم. اماغلامان شب و روز

شکنجه را تحمل می‌کردندو هیچ نمی‌گفتند.

شاه آنها را شکنجه میدادولی هیچ یک لب به سخن باز نکردند

و راز خواجه را فاش نکردند. شبی درویش در خوابصدایی شنید که

می‌گفت: ای مرد! بندگی و اطاعت را از این غلامان یادبگیر

 

خانم قنبری

دانشجوی فقه وحقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایرانشهرتاريخ : یکشنبه 1393/09/16 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهرتاريخ : یکشنبه 1393/09/16 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر


 
در تاريخ 24 آبان اعلام شد که نيکسون معاون رئيس جمهور آمريکا
از طرف آيزنهاور به ايران مي‏آيد. نيکسون به ايران مي‏آمد تا
نتايج «پيروزي سياسي اميدبخشي را که در ايران

 شکلک های محدثهادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه 1393/09/16 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

رييس‌جمهور کشورمان ساعاتی قبل جهت شرکت در مراسم

 

 

روز دانشجودر دانشگاه علوم پزشکي ايران حضور پيدا کرد.

 

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني، رئيس جمهور کشورمان

 

 

 

(تصاویر) روحانی در مراسم روز دانشجو
 

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه 1393/09/12 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

علامه الظالم اربعه :يظلم من فوقه بالمعصيه ويملك

مـن دونه بالغلبه و يبغض الحق و يظهر الظلم .


 نشانه ظالم چهار چيز است :

1ـ با نافرمانى به مافوقش ستم ميكند،

2ـ به زيـر دستـش بـا غلبه فـرمـانـروايـى مـيكنـد،

3ـ حق را دشمـن مـيدارد،

4ـ و ستـم را آشكـار مـيكنـد.

 

خانم  اربابي

دانشجوي  رشته   فقه وحقوق

دانشگاه آزاد اسلامي 

واحد شهرستان ايرانشهرتاريخ : چهارشنبه 1393/09/12 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

 

1

ـ قال رَسُولُ اللّهِ (صَلَّى اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) : لا تُضَیِّعُوا صَلاتَکُمْ، فَإنَّ مَنْ

 

ضَیَّعَ صَلاتَهُ، حُشِرَ مَعَ قارُونَ وَ هامانَ، وَ کانَ حَقّاً عَلىِ اللّهِ أنْ یُدْخِلَهُ النّارَ مَعَ الْمُنافِقینَ.

 

([1]) پیامبر مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) فرمود: نماز را سبک و ناچیز مشمارید،

هر کس نسبت به نمازش بى اعتنا باشد و آنرا سبک و ضایع گرداند

همنشین قارون و هامان خواهد گشت و حقّ خداوند است

که او را همراه منافقین در آتش داخل نماید.

 

خانم ملازهي

دانشجوي رشته   فقه وحقوق

دانشگاه آزاد اسلامي  واحد شهرستان ايرانشهرتاريخ : چهارشنبه 1393/09/12 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 

پیش از من و تو بسیار، بودند و نقش بستند

دیوارِ زندگی را زینگونه یادگاران

وین نغمه ی محبت بعد از من و تو مانَد

تا در زمانه باقیست آوازِ باد و باران

 

 

 

 

 

"محمدرضا شفیعی کدکنی"تاريخ : چهارشنبه 1393/09/12 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر

 

 

زندگی دنیا از گهواره تا گور

تصور کن روزی که به این دنیا قدم می زاری ... تو گریه می کنی ...

ولی همه با آمدن تو شاد و خوشحال هستن و به پدر و مادرت تبریک می گویند ...

شکلک های محدثهادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه 1393/09/11 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 

سلطان محمود،پیری ضعیف را دید

که پشتواره خار میکشد
بر او رحمش آمد گفت:
ای پیر دو سه دینار زر میخواهی

یا درازگوشی یا دو سه گوسفند یا باغی

 

که به تو دهم،تا از این زحمت خلاصی یابی
پیر گفت:زر بده تا در میان بندم و بر درازگوش

بنشینم و گوسفندان در پیش گیرم

و به باغ روم و به دولت تو در باقی عمر آنجا بیاسایم


سلطان را خوش آمد و فرمود چنان کردند .

برگرفته از:گزیده طنز عبید زاکانیتاريخ : سه شنبه 1393/09/11 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 

پوشش مناسب ازنشانه های "عفاف"و"عزت نفس"است به گونه ای که

از نوع پوشش هرکس می توان میزان توجه وی به این دوارزش انسانی را دریافت.

بااینکه اسلام هم زنان وهم مردان را به پوشیدن لباس مناسب دعوت کرده اما

نسبت به پوشش زنان توجه ویژه ای دارد زیراخداوند زنان رابیش ازمردان از

نعمت زیبایی بهره مندکرده پس

ازاین هدیه گرانبها محافظت کنیم.

پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرماید:

چه خوب فرزندانی هستند دخترانِ با حجاب. هر کس یکی از آنها را داشته باشد،

خداوند آن را برای وی پوششی از آتش دوزخ قرار می دهد

و هر کس دو تا داشته باشد، خداوند به خاطر آنان،

او را وارد بهشت می سازد و اگر سه دختر یا مانند آن

خواهر داشته باشد، جهاد و صدقه ای استحبابی از او بر می دارد.


 تاريخ : سه شنبه 1393/09/11 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
" کودکی از غزه که کل خانواده اش را از دست داده،

مانند بقیه ی همکلاسی هایش لباس فرم مدرسه را نپوشیده؛

بلکه آخرین لباسی که مادرش برای او خریداری نموده را پوشیده است "

 تاريخ : پنجشنبه 1393/08/29 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 

 

اطلاعیه آزمون قضاوت سال 1393

قوه قضائيه به استناد آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، از اشخاص واجد شرایط از طريق برگزاری آزمون كتبی و مصاحبه علمی ثبت‌نام به عمل می‌آورد.

به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قوه قضایيه به استناد آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، مصوب 1392.2.26 رييس محترم قوه قضایيه و با عنايت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شايسته سالاری در تصدی منصب خطير قضاء،از اشخاص واجد شرايط ذيل ازطريق برگزاری آزمون كتبی ومصاحبه علمی با همكاری سازمان سنجش آموزش كشور ثبت نام به عمل ميی‌آورد.

**شرایط عمومی:

*تابعیت اصلی ایران
 
*اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام، ایمان و عدالت

*التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه و عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های غیرقانونی یا هواداری از آن‌ها، مگر در صورت احراز توبه

*طهارت مولد

*داشتن سلامت جسمی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی به موجب شیوه‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضاییه می­‌رسد.

*داشتن کارت پایان خدمت وظیفه، معافیت تحصیلی یا معافیت از خدمت با لحاظ مقررات ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشورتاريخ : پنجشنبه 1393/08/29 | | نویسنده : دانشجویان فقه وحقوق ایرانشهر
 
منابع کارشناسی ارشد حقوق 93-94
 
 
منابع حقوق جزا و جرم شناسی
 
(دوستان گرامی،منابعی که براتون گذاشتم منابع مختصر واصلی هستند  واز نوشتن کتابهای اضافی خودداری کردم،و همین منابع رو اگه 2 الی 3  باربخونید وتست های متناسب با اون ها رو مخصوصا در هفته های پایانی آزمون بزنیدبا توکل به خدا میتونید جزء 100 نفر برتر آزمون ارشد سال آینده  باشید ولی اگه وقت اضافی داشتید میتونید از کتابهای کمیلیاستفاده کنید)
 
ضرایب رشته حقوق جزا و جرمشناسی در آزمون ارشد
 
متون حقوقی  متون فقه  جزای عمومی جزای اختصاصی آ.د.ک
    1      1       2       2       2

1)حقوق جزای عمومی
 
الف)دکتررضانوربها  ( فقط وفقط مبحث مکاتب فقط 120 صفحه اول مطالعه شود.)
 ب)حقوق جزای عمومی دکتر صادق سلیمی(کاملآ ضروری)
 ج) کتاب کمک حافظه دور اندیشان ( کاملآ ضروری)
 د) دکتر محمد علی اردبیلی(به عنوان منبع اصلی)
 
درسته کتاب محمد علی اردبیلی به عنوان منبع اصلی هست ولی
شکلک های محدثه


ادامه مطلب